Tiedote

Ympäristöministeriö

10.5.2013 11.05

Palonsuoja-aine HBCD kielletään maailmanlaajuisesti

Pysyviä orgaanisia yhdisteitä rajoittavan Tukholman sopimuksen osapuolikokous päätti palonestoaine heksabromisyklododekaanin (HBCD) kieltämisestä maailmanlaajuisesti. Kaukokulkeutuvan HBCD:n käyttökiellolla voidaan vähentää aineen haittoja ympäristölle sekä terveydelle erityisesti arktisella alueella. HBCD on kiellon voimaantullessa mahdollista korvata toisella palonestoaineella.

HBCD:n valmistusta, vientiä, tuontia ja käyttöä rajoitetaan niin, että käyttö sallitaan vielä 5-10 vuoden ajan rakennusten polystyreenieristeiden (EPS- ja XPS) palonsuojaukseen, minkä aikana korvaava kemiallinen palonsuoja-aine tulee markkinoille. Sen jälkeen HBCD kielletään täysin. Rajoitukset ja rakennuseristeitä koskeva poikkeus tulevat Euroopan Unionissa voimaan, kun ne on siirretty unionin lainsäädäntöön, aikaisintaan kesällä 2014.

HBCD:tä on käytetty kymmenien vuosien ajan erityisesti EPS ja XPS -eristeiden, tiettyjen muovien (HIPS) ja tekstiilien syttymisen hidastamiseen ja paloturvallisuuden parantamiseen. Sitä on havaittu laajalti ympäristönäytteissä arktista aluetta myöten. Pitoisuudet äidinmaidossa näyttäisivät seuraavan käyttömääriä markkinoilla.

HBCD:tä voi päästä ympäristöön sen valmistuksesta ja käytöstä sekä sitä sisältävien materiaalien mekaanisesta työstämisestä, kulumisesta ja murskaamisesta, sillä yhdiste ei ole kemiallisesti sitoutunut ympäröivään polystyreeniin. Sitä ei kuitenkaan vapaudu eristemateriaaleista niiden häiriintymättömän käytön aikana, eikä asennettuja eristeitä tarvitse ennenaikaisesti poistaa käytöstä.

HBCD on pysyvä, kaukokulkeutuva, rasvaliukoinen ja kertyy eliöiden rasvakudokseen. Se on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Sen on myös todettu aiheuttavan ongelmia lintujen lisääntymiselle, koska yhdiste muun muassa ohentaa munien kuorta ja vähentää niiden määrää. Nisäkkäillä altistus aiheuttaa lisääntymis- ja kehityshäiriöitä sekä häiritsee kilpirauhasaineenvaihduntaa ja mahdollisesti myös hermoston toimintaa. Ihminen altistuu HBCD:lle erityisesti ruuan ja huonepölyn välityksellä.

Suomessa HBCD:tä on erityisesti palosuojatuissa EPS- ja XPS-eristeissä (ns. S-laatu). Tekstiileissä (verhoilukankaat) ja HIPS-muovissa sen käyttö on huomattavasti vähäisempää, koska muitakin vaihtoehtoja on markkinoilla. Sitä voi olla myös EPS-pakkausmateriaaleissa ja huonekaluissa, kuten palosuojatulla styroksilla täytetyissä säkkituoleissa. Säädöksen voimaantulon jälkeen HBCD:tä sisältävät materiaalit pitää hävittää POP-jätteenä.

Suomessa ei valmisteta HBCD:tä, mutta muutama suomalainen yritys valmistaa HBCD:ta sisältäviä polystyreenieristeitä. HBCD:tä on käytetty Suomessa EPS-eristeiden palosuojaukseen 1960-luvulta lähtien. Eristeiden lisäksi maahan tuodaan HBCD:tä sisältäviä pakkausmateriaaleja ja mahdollisesti muoveja ja tekstiilejä.

Lisätietoja:

Pe 10.5.: Neuvotteleva virkamies Eliisa Irpola, ympäristöministeriö, puh. 0400 731 203, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Ma 13.5. alkaen: Ylitarkastaja Timo Seppälä, Suomen ympäristökeskus, puh. 0400 148 643, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
© Valtioneuvosto
Snellmaninkatu 1 A, Helsinki PL 23, 00023 Valtioneuvosto
Puhelin 0295 16001
info@vnk.fi

 


                                                       


       <. KLIKKAA TAKAISIN                                                              KLIKKAA ALKUUN   ->                                                         

PALIKKA® ORIGINAL MUOTTIELEMENTTI ON TURVALLINEN:


ALKUPERÄISISSÄ PALIKKA ® ORIGINAL MUOTTIELEMENTEISSÄ EI OLE HBCD MYRKKYÄ,   EIKÄ OLE KOSKAAN OLLUTKAAN,  EIKÄ OLE MUITAKAAN MYRKYLLISIÄ TAI HAITALLISIA LISÄAINEITA JASTKOSSAKAAN.


PALAMATTOMAN PALIKKA® KIVITALON PALONSSUOJAUS REI60 ON HOIDETTU TURVALLISESTI  ILMAN MYRKKYJÄ.