PALIKKA® -RAKENNUSELEMENTISSÄ
on
VAIN HYVIÄ OMINAISUUKSIA
 
1 elementti -> 1001 etua sinulle
 
 
Jo liki 45 vuotta Suomessa ja maailmalla,
on testattu ja tositilanteissa hyväksi havaittu:
Alkuperäinen PALIKKA® toimiI aina, 
vaikka samantapainen styroksikopio ei toimikaan

PALIKKA on faktaa, vaihtoehtoista totuutta ei ole.


SUOMALAINEN PALIKKA® ORIGINAL MUOTTIELEMENTTI

PALIKKA® on lämpöä eristävä paikoilleenjäävä muottielementti, joka ensin toimii betonin tukevana valumuottina ja betonin kovetuttua kantavan rakenteen ylivoimaisena lämmöneristeenä.
Muottia ei tarvitse tukea valun ajaksi eikä lämmöneristettä poistaa valun jälkeen

PALIKKA® -muottielementti perustuu suomalaisiin keksintöihin, joille on myönnetty patentit ja mallisuojat kotimaansa Suomen lisäksi monessa maassa, mm Saksassa, jonka pitkäaikaiseen PALIKKA-toimintaan niin monet harkkokaupustelijat markkinoinnissaan viittaavat. 
PALIKKA® on rekisteröity ja suojattu tavaramerkki. Suojattuja tavaramerkkejä saa käyttää ainoastaan niiden laillinen haltija, 
joka on PALIKKA OY.
   Tässä rekisteröidyt ja suojatut PALIKKA® -tavaramerkit

Alkuperäinen PALIKKA muottielementti valmistettiin Suomessa jo 1970-luvulla, edelläkävijyys hoidettiin kotiin jo silloin ja aina 1990-luvun puoleen väliin saakka, eli pidempään kuin mikään myöhempien aikojen styroksiharkko. Ensimmäisen ei tarvitse yrittää plagioida.

Näin ollen jo liki 45 -vuotias PALIKKA on kauimmin Suomessa valmistettu eps-valumuotti. Avainlippumerkki myönnettiin jo 1980-luvun alkupuolella ylivoimaisen laadun osoitukseksi.

Kokonaisedullinen PALIKKA ei ole styroksikopioita kalliimpi, 
on vain paljon parempi – PALIKKA rakentajana saat rakentamisen ja asumisen turvallisuutta liki 45 vuoden kokemuksella. 
PALIKKA-TIIMI neuvoo halutessasi sinua työmaallasikin


PALIKKA® ORIGINAL KAIKKEEN HYVÄÄN RAKENTAMISEEN:  

•LÄMPÖSOKKELEIHIN
•KUIVIIN KELLAREIHIN
•TERVEISIIN NOLLAENERGIA- ja PASSIIVIKIVITALOIHIN

• kaikenmuotoisiin uima-altaisiin ja säiliöihin, halleihin ja talleihin ym maatilarakentamiseen ( mm kanalat, hevostallit , konehallit jne) , ekologisiin maakellareihin (on puhdasta elintarvikelaatua ilman myrkyllisiä lisäaineita) , 
terveisiin kouluihin ilman hometta, kokous- ja majoitustiloihin, seurakuntataloihin, elokuvateatterieihin (on erinomainen ääneneristys ja kaiuton akustiikka), kaareviin ja suoriin tukimuureihin ym rakenteisiin jne mitä vain haluat rakentaa.

• on rakennettu -2 kerrosta maan alle .... +5 kerrosta maan päälle

Kerro mitä haluat rakentaa, PALIKKA-Tiimi neuvoo!

ota yhteyttä : palikka@palikka.fiSUJUVASTI KAIKKI ARKKITEHTONISET MUODOT 

Yhdenlaisilla PALIKKA® -muottielementeillä toteutat sujuvasti ja lisäkustannuksitta kaikki arkkitehtoniset muodot, niin maan alla kuin maan päälläkin:
Pitkät viivasuorat seinät, erkkerit, nurkat ja kulmat, kaltevuudet, pilarit ja pitkät kantavat palkit, myös kaikki aidosti pyöreät kaarevuudet, jotka siis eivät ole mitään muka-pyöreitä kulmikkaita muttereita 

HELPOSTI KAIKILLE MAAPOHJILLE

• Sujuvasti suoraan peruskalliolle ilman anturaa
• moreenille joko anturalla tai ilman, 
 maavaraisena laattana tai tuuletettuna rossipohjana
• suoraan paalutukselle, ilman erillistä sokkelipalkkia
 PALIKKA® on itsessään taloa kantava teräsbetonipalkki 


   PALIKKA® -passiivikivitalon, nollaenergiatalon jne  
     energiansäästötalon U-ARVOn valitset itse:

   
 EPS-HARKKO (A) ja tuulettuvat PALIKKA® muottielementit 

ISO-PALIKKA®
U= 0,17 matalaenergia- ja passiivitaloja varten, myös
lämpösokkeleihin ja kuiviin kellareihin, kaikenmuotoisiin 
uima-altaisiin jne

PASSIIVI-PALIKKA® 
U= 0,13 passiivikivitalohin ja aktiivitaloihin
Sopii myös tiiliverhottujen puutalojen lämpöperustuksiin, myös porrastettuihin sokkeleihin

SUPER-PALIKKA® 
U= 0,1 nollaenergia- ja plusenergiataloja varten
Sopii myös tiiliverhottujen PALIKKATALOJEN kellareihin ja perustuksiin 

Auktorisoitu EPS-HARKKO (A), 
jossa lämmöneristys on heikoin ja hinta halvin, sopii mm puuverhottujen puutalojen lämpösokkeliin, kivitalojen ja kellareiden kantaviin väliseiniin, autotalleihin, rakennusten perustuksiin, uima-altaisiin, suoriin ja kareviin tukimuureihin jne

Kolminkertaisen ympäriponttauksensa ansiosta kaikki PALIKKA® -muottielementit sopivat saumattomasti yhteen toistensa ja muiden rakennusmateriaalien kanssa mahdollistaen helposti suuren määrän muilla menetelmillä toteutettuina kalliita, vaikeita tai mahdottomia rakennevaihtoehtojaTERVE PALIKKA®

      
  Tuulettuva PALIKKA® seinä on terve ja kuiva


Ainoastaan alkuperäisissä PALIKKA® -muottielementeissä on sisäänrakennettu valmis TUULETUSjärjestelmä, 

PALIKKA® -rakenteen tuuletusjärjestelmä estää muiden menetelmien ja tuotteiden vakavat kosteus-, haju- ja homeongelmat

siksi on vain TERVEITÄ PALIKKA® -PASSIIVIKIVITALOJA,
PALIKKA-KELLARIT OVAT KUIVIA.
Rappaus pysyy kiinni suoraan 
lujassa PALIKKA® pinnassa.
PALIKKA® ei ole styroksia. 
PALIKKA® ei ime vettä eikä homehdu. Märkä styroksi ei eristä lämpöä, märkää styroksia ei voi rapata.


 
 Vedenimeytymiskäyrät


Vettä ja kosteutta pääsee talon rakenteisiin jo rakennusvaiheen aikana kun sataa, betonivalun aikana kun koko rakenne täytetään vedellä ja asumisen aikana kun difuusioavoimeen rakenteen sisälle pääsee asumisesta johtuvaa kosteutta (hengittäminen, ruuanlaitto, sauna ja suihku, pyykinkuivaus jne).

Kun harkkoseinästä puuttuu tärkeä tuuletus, tiivistyy kosteus rapatun seinän kastepisteeseen aiheuttaen kosteus-, haju- ja homeongelmia. Ensin kukkii rappaus joka sitten irtoilee, talon sisällä ovat ongelmat jo edenneet pidemmälle. 
Märkää styroksia ei voi kestävästi rapata.

Passiivitalossa ei määritelmänsä mukaisesti ole hukkalämpöä joka poistaisi kosteuden rakenteista, 
siksi liikaeristetty passiivikivitalo onkin homepommi.
Ruotsissa on mm prof Samuelsson laajoissa tutkimuksissaan todennut että 95% kaikista rapatuista uusista taloista ovat homepommeja, Suomessa rakennetaan aivan samalla tavalla.
Miksi kukaan meillä ei ole huolestunut hometaloista? 
Jos olisi, rakennettaisiin ainoastaan terveitä homeetomia PALIKKA® passiivikivitaloja, esim terveitä päiväkoteja ja kouluja, vaikka sitten kotona halutaisiinkin nauttia homeen hajusta aamusta iltaan.


PALIKKA ® -SEINÄ ERISTÄÄ LÄMPÖÄ OPTIMAALISESTI

Lämpöä eristävän polystyreenivaahdon (Styrox, EPS, Airpop, EPX jne ) lämmönjohtuminen riippuu kolmen tekijän yhteisvaikutuksesta:

            
             Lämmön siirtyminen eristevaahdossa

1) Lämmön johtumisena vaahdon kuplien seinien kautta. Mitä ohuemmat kuplien seinämät ovat, sitä vähemmän siirtyy lämpöä

2) Kuplien sisällä olevan kaasun mukana konvektiovirtauksena lämpimästä kylmempään. Esim isomolekyylinen raskas kaasu kuten kielletty freonikaasu eristää lämpöä paremmin kuin kevyt nopeammin liikkuva ilma. esim PU-vaahdon freoni haihtuu ajan kuluessa ja korvautuu ilmalla, eristyskyvyn samalla huonontuessa samalle tasolle kuin tavallinen eps ...

3) Lämpösäteilynä lämpimästä kylmempään.
Kun kaksi edellistä oli optimoitu, voitiin enää vaikuttaa säteilyyn.
Lisäämällä vaahtoon pieniä ”peilejä” jotka heijastavat lämpösäteilyn takaisin, voitiin parantaa lambda-arvo.

4) Neljäntenä lämmönsiirtymistä heikentävänä / lämmöneristystä parantavana tekijänä on eri aineiden välinen siirtymävastus.
Mitä enemmän rajapintoja, sitä parempi lämmöneristys, eli levymäisistä osista koostuva eristysaine eristää poikkisuuntaan paremmin kuin umpiaine tai esim kuitumainen eriste.

Heijastavina peileinä käytetään halpaa grafiittia, hieno oivallus, mutta grafiitti on samalla voiteluaine, joka aiheuttaa käytännön ongelmia tuotannossa: sintrautumisessa, veden imeytymisenä kapillarien kautta, voiteluaineena rappauksen irroitusaineena jne

Grafiitin ansiosta lämmöneristys väitetään paranevan 25%, mutta ainoastaan 10 kg/ m3 -painoluokassa ja eristävä vaikutus huononee raskaammassa vaahdossa, jossa muilla tekijöillä on suurempi vaikutus.
 
Mittausten mukaan betonivalua kestävä harmaa vaahto onkin vain 5...6 % parempi kuin turvallinen puhdas solupolystyreeni ilman kiellettyä HBCD myrkkyä. 

Niin pehmeä ja höttöinen kevytvaahto ei kestä betonivalua eikä rappausta. Mutta valua kestävässä 40 kg/ m3 -tilavuuspainoisessa vaahdossa lambda-arvoero tavalliseen vaahtoon nähden on mitätön, huomioiden merkittävästi korkeampi hinta.
Suurempi lambda- / U-arvon parannus saadaan alentamalla talon ulkolämpötila.
Kylmässä lumikin eli paikallaan oleva ilma eristää lämpöä hyvin.

Ennenkuin nyt liikaa innostutaan liikaerstämään ns passiivitaloja homepommeiksi, pitää huomioida, että seinien lambda -arvon 20% parannus ja vastaava kustannusten nousu vaikuttaa vain 2% koko talon energiatalouteen.

Talon lämpötalouteen vaikuttavat seinien 10% vaikutuksen lisäksi ikkunat ja ovet, katto- ja lattia eristeet. lämmitysmuoto, tuuletusjärjestelmä, lämmön talteenotto jne 90% vaikutuksella


Ja kun harmaaseen eristysvaahtoon samalla lisätään maailmanlaajuisesti kiellettyä HBCD-ympäristömyrkkyä, menee huomattavasti kalliimman eristyksen koko näennäinenkin hyöty hukkaan ... mutta kansaan menee kuin häkä ... ja samalla lopputuloksella.

Näiden kolmen tekijän yhteisvaikutuksena saadaan tuotteen lambda-arvo, ja siitä laskemalla U-arvo, (aikaisemmin k-arvo) joka ylläolevien tekijöiden lisäksi on lämpötilasta riippuvainen:

Eli alentamalla ulkolämpötila esim +20 asteesta - 30 asteeseen paranee eps- eristeen lämmöneristyskyky enemmän kuin grafiittia lisäämällä, saadaan lisäkustannuksitta aikaan parempi lämmöneristys ilman mitään haittavaikutuksia.

Mikä ilmaston lämpenemisen vaiktutus rakennusten lämmtyskustannuksiin tulee olemaan jää nähtäväksi, eli kuinka paljon liikaeristystä todella tarvitaan?
              
        Lämmöneristyksen lambda-käyrä riippuu myös lämpötilasta. 
         PALIKKA® ORIGINAL -lämmöneristys on siis optimaalinen, 
          parempaa ie voi olla.

Lisäämällä alumiinifolio talon seinän lämpimälle puolelle (kuten esim saunan löylyhuoneessseen), voidaan edelleen parantaa lämmöneristystä - ja diffuusioavoimissa styroksitaloissa kuuluukin VTT’n selvityksen mukaisesti olla täyspeittävä alumiinifolio, joka estää kosteuden kerääntymistä seinään- vaihtoehtoisesti muovikalvo kosteussuksi- mutta pakollinen alumiinifolio estäisi kännykän kuuluvuuden ns passiivitalon sisällä (Faradayn häkki). TIIVIS PALIKKA ENERGIANSÄÄSTÖTALO

PALIKKATALOn tiiveys on jopa 0,2 – on mitattu – kun hyvälle passiivitalolle riittää vain 0,6. 


MITTATARKKA PALIKKA®

Suomalaisen modulimitoituksen mukainen PALIKKA® -muottielementti on pituudeltaan 120 cm (3M) ja korkeus on 20 cm. Mittoihin työstetään tarvittaessa käsisahalla, moottorisahall, kuumalankaleikkurilla jne 
Seinän paksuus on elementin U-arvosta riippuen 22, 30, 33 tai 40 cm. 

PALIKKA-muottielementit toimitetaan suojamuoviin käärittyinä paketteina, joissa on tuotteesta riippuen 22 kpl = 5,2 m2 seinää tai 33 kpl eli 7,8 m2 seinää. 
     PALIKKA® ORIGINAL: Kevyt kuljetus ja helppo käsittely työmaalla, on harkkoa 50 kertaa kevyempi

Paketin koko on korkeus 223 cm, pituus 123 cm ja leveys tuotteesta riippuen 66 cm 80 cm ja 90 cm. 
Kuorma-autoon mahtuu kaksi pakettia vierekkäin ja autosta riippuen 1 pystyyn tai kolme maaten päällekkäin. Autoon mahtuu siten noin 800-1400 kpl.

Koko paketti painaa 20- 40 kg eli saman verran kuin yksi pieni 
ns ”kevyt” harkko. PALIKOILLA täyteen lastattu 40.000 kilon jumborekka ajaa siten painonsa puolesta ”tyhjänä”. kuormaa ollen vain pari tonnia. Vastaava määrä ”kevyt”harkkoja vaatii ainakin kaksi täyttä 40 tonnin rekkaa ja lisäksi trukin purkamiseen.

PALIKKA® -elementin kevyt paino on vain noin kilon kappaleelta 
eli suunnilleen saman verran kuin litra kevytmaitoa. Värikin on sama puhtaan valkoinen.

PALIKOILLA® rakennat siten 50 kertaa kevyemmin kuin raskaita pieniä ns ”kevyt”harkkoja raahaten.

Alkuperäisillä PALIKOILLA® rakennat 3...4 kertaa työlästä harkkomuurausta nopeammin.

PALIKAN® työstäminen mittoihin esim nurkkien, aukkojen, kalliopohjan mukaisesti, sujuu helpoimmin tavallisella käsisahalla. Mitään myrkyllisiä muruja ei leviä ympäristöön.

PALIKKA® on triplasti ympäripontattu, on tiivis valumuotti ja lämmöneriste ilman energianhukkareikiä. Vaahdottaminen on tarpeetonta.

PALIKKA® lämpösokkeli sopii kaikkiin puutaloihin. Tarvitaan vain yhdenlaiset elementit: PALIKKA® on yhtaikaa suoran seinän, nurkan ja erkkerin sekä kaikkien kaarevuuksien elementti, ilman lisäkustannuksia. Mitään erillisiä apukapuloita et tarvitse kiinteiden nurkkien taloon sopimattomien mittojen tasaamiseen keskellä seiniä eikä yhteensopimattomia nuppeja tarvitse kirjoilla: PALIKKA® on aina oikean mittainen.

Miksi alkuperäisessä PALIKKA-muottielementissä ei ole rakentamista haittaavia toisiinsa yhteensopimattomia nuppeja? 

Koska triplasti ympäripontatut PALIKKA® -muottielementit voidaan liu’uttamalla sovittaa millintarkasti yhteen halutun kohteen mukaiseksi, tiiviiksi betonivalumuotiksi ja teräsbetoni rakenteen lämmöneristeeksi, jossa ei ole energianhukkareikiä eikä kylmäsiltoja.
Legonupit sopivat toisiinsa hyvin, jos muovipalan koko on 2...3 senttiä, mutta kun harkon koko onkin metri tai enemmän ja styroksin muottikutistuma on 2...3 %, se tietää 2-3 sentin mittaheittoja metrin matkalla. 

Kun nuppien pitää nuijalla nuijien sovittaa yhteen millin tarkkuudella, eri päivinä valmistettujen harkkojen nuppien sijainnin parin sentin heitot aiheuttavat työn hidastumista ja vakavia ongelmia työmaalla, kun harkot eivät enää sovi yhteen. Lika, lumi ja jää estävät myös nuppien yhteensopivuuden.


PALIKKA RAKENTAMISEN KOLM3 HELPPOA VAIHETTA

1) Pinoa PALIKKA® -elementit halutun mittaiseksi valumuotiksi, 
   liimaamatta ja laudoittamatta


   Pinoa PALIKKA® muottielementit haluamasi muotoiseksi valumuotiksi

2) Aseta vaakaraudoitus paikoilleen surraamatta ja hitsaamatta
   Terästen ympärillä on vaadittu suojabetoni     Vaakaraudoitus asetetaan paikoilleen surraamatta

3) Vala PALIKKA® -valumuotti betonia täyteen vibraamatta.
   Heti valun jälkeen työnnetään pystyraudat paikoilleen.    PALIKKA-valumuotti ei kaipaa tukemista valun ajaksi, Pystyraudat laitetaan vasta valun jälkeen 

Rakenne on heti pinnoitusvalmis haluamallasi tavalla, esim rappaamalla suoraan lujaan PALIKKA® -pintaan.    PALIKKA® -passiivikivitalon pinnoitat helposti niin kuin itse haluat, esim rappauksella

Myös laudoitus, tiili, luonnonkivi, pelti jne sopivat;
sisäpintoihin käy kipsilevy, rappaus, laatoitus jne mitä mielesi tekee.

Nurkat vaahdotetaan kiinni ja tuetaan valun ajaksi teipillä tai nurkkalaudoilla. Katso valokuvia.

PALIKKA® -valumuottia ei tarvitse laudoittaa eikä liimata yhteen irtikellumisen estämiseksi eikä haudata maan alle valun ajaksi. Alkuperäinen PALIKKA kestää ja toimii sellaisenaan. 

Sisäänrakennettu lukitsemismekanismi, jolle on myönnety pantentit ja mallisuojatkin, pitää alkuperäiset RAKENNUS-PALIKAT® paikoillaan betoni valun aikana. 
Styroksiharkoista poiketen PALIKKA muttielementit eivät kellu irti toisistaan ja seinä pysyy suorana eikä betoni valu ulos kuten harkkojen välistä.


PALIKKA® KESTÄÄ BETONIVALUN SELLAISENAAN

PALIKKA kestää betonivalun sellaisenaan, EI kaipaa tukilaudoituksia, EIKÄ tarvitse liimata kasaan. 
EI maan alle hautaamista, EI purkutöitä. Lämmöneristettä EI tarvitse poistaa valun jäkkeen, PALIKKA ei ole vettä imevää styroksia ja voidaan siksi heti rapata suoraan lujaan pintaan.
 

LUJA PALIKKA® -RAKENNE

Tiivis PALIKKA® -muotti täyttyy vibraamattakin kokonaan betonilla, ei jää tyhjiä koloja ilman betonia kantaviin rakenteisiin. 
Saumattomasti paikallavaletun lujan teräsbetonirakenteen  terästen ympärillä on suojabetoni, rautoja ei ole upotettu vettä imevään märkään styroksiin betonin ulkopuolelle ruostumaan.  

Alkuperäinen PALIKKA® toimii siksi myös uima-altaissa ja maanalaisissa rakenteissa sekä pitkissä kantavissa palkeissa jne pitkäaikaislujuutta vaativissa rakenteissa.


TURVALLINEN PALIKKA®

PALIKKA® on puhtaan valkoista, elintarvikelaatuista muovia ilman mitään myrkyllisiä tai haitallisia lisäaineita, kuten HBCD tä. 

Alkuperäisessä PALIKKA® -muottielementissä ei ole, eikä ole koskan ollutkaan, mitään myrkyllisiä eikä haitallisia lisäaineita, ei halogenoituja hiilivetyjä, ei fosforipentoksidia, ei antimontrioksidia jne. 
PALIKKA® -elementeissä ei myöskään ole raskasmetallijäänteitä, ei pölyä eikä kuituja, ei nanopartikkeleita eikä PALIKKA® kehitä ympäristöön tai sisätiloihin haitallisia eikä myrkyllisiä kaasuja poltettaessa tai kuumennettaessa (esim sähköroilotuksissa).
 
PALIKOITA työstettäessä ei myöskään leviä myrkyllisiä muruja rakennuspaikalle, kasvimaahan eikä pohjaveteen.

Turvallisessa PALIKKA® -muottielementissä ei ole eikä ole koskaan ollutkaan harmaa- ym styroksiharkkojen  maailmanlaajuisesti kiellettyä HBCD-ympäristömyrkkyä. 

Voit siis perheinesi turvallisesti asua PALIKKATALOSSA®, 
jonka arvo vain säilyy ja nouseekin.

Googlaamalla löydät lisätietoja kielletyn HBCD-ympäristömyrkyn vaikutuksista lasten kehitykseen ym:

http://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/483655/Lisaantymis+ja+kehityshairioita+aiheuttava+palonsuojaaine+kielletaan+koko+maailmassa

http://valtioneuvosto.fi/ajankohtaista/tiedotteet/tiedote/fi.jsp?oid=385105

HBCD - harkkotalojen ym tuotteiden käy kuten DDTn, freonin, formaldehydin, asbestin ym aikoinaan ”turvallisiksi” väitettyjen kemikaalien ja myrkkyjen. Myrkkytalo on myyntikelvoton.

Nämä myrkkyongelmat EIVÄT koske turvallisia PALIKKATALOJA jotka ovat puhdasta elintarvikelaaatuista muovia ilman lisäaineita 

Luonnollisesti PALIKKA® tuotteilla on myös CE -merkintä EKONALLEN ympäristömerkin lisäksi. Halutessasi voit myös ostaa JOUTSENMERKIN ekologiselle PALIKKATALOLLESI.

Näitä ekojoutsenlippulappu dilpoomeja jne ympäristö merkkejä rupeaa nykyään olemaan niin paljon tyrkyllä, kuin kukkarossa rahaa riittää .... Tuotteet vain säilyvät entisenlaisina ....


PALIKKA® ON PALOTURVALLINEN KIVITALO

Suomen rakennusmääräysten mukaisesti määritellään annettujen ohjeiden mukaisesti rakennettu ja pinnoitettu PALIKKA® -kivitalo palamattomaksi kivitaloksi.

Alkuperäinen PALIKKA® -rakenne täyttää REI60 vaatimukset.

PALIKKATALOn® paloturvallisuus hoidetaan struktuurisesti eikä lisäämällä haitallisia palonesto- ja ympäristömyrkkyjä rakenteisiin, kts HBCD yllä.

PALIKKA® -rakenne on palotestattu myös palolabortatoriossa. 
Rakenne kesti 900 °C palokokeen yli 60 minuuttia, 
kantava betoniseinä ei murtunut eikä tuli palanut PALIKKA® -seinän läpi. REI60.

Huonolla menestyksellä yritti joku polttaa yhden PALIKKATALOn®, ei onnistunut eikä tuli palanut seinän läpi. 

Suojaamaton lämmöneriste suli pois, mutta betonirunko ei vahingoittunut, liekit eivät vahingoittaneet teräksiä suojabetonin sisällä eikä tuli palanut seinän läpi. PALIKKA ei levittänyt paloa. Myrkyllisiä kaasuja ei kehittynyt, mutta epätäydellisen palon takia syntyi mustaa savua eli nokea ( hiiltä ). 

Vertailuksi todettakoon että Turussa paloivat liekit suoraan rapatun kopioharkkotalon seinän läpi, siinä eivät auttaneet mitkään kielletyt myrkyt.

Täydellistä palamista varten tarvitaan 150 kertainen ilmaylimäärä, mikä ei toteudu todellisessa tulipalossa. Kun PALIKKA palaa täydellisesti syntyy vain hiilidioksidia ja vettä, eli puhdasta vissyvettä.

PALIKKA® -eriste ei levittänyt paloa, joka sensijaan hieman levisi talon puurakenteita (esim kattotuoleja) pitkin. 
Suurimmat vahingot aiheutti sammutusvesi, joka kasteli mm kaikki kattovillat vaihtokuntoon.
PALIKKA® -seinä korjattiin helposti laittamalla uusi lämmöneriste pintaan.Tuhopolton syttymissyy/ sytyttäjä ei koskaan selvinnyt

Palo-ominaisuuksista lisätietoja: PROFI- 0491PALIKKA ON KOKONAISEDULLINEN 

Hinnastahan voi aina keskustella, erityisesti kun on vain hyviä ominaisuuksia hinnan perusteeksi.


Klikkaaamalla linkkiä palitek.fi pääset PALIKKA- laskuriin  ( on työn alla ) jolla voit helposti laskea tarvitsemasi PALIKKA määrän , betonimenekin jne kustannukset.


KLIKKAA LISÄTIETOJA PASSIIVITALOISTA 
JA PAREMMASTA PALIKKA- RAKENTAMISESTA:

palikka@palikka.fi

www.palikkatalo.fi
www.palikka.fi
www.palikka.eu
www.palikka.se
www.palikka.ax
www.passiivikivitalo.eu
www.passiivitalo.se
www.palitek.fi (työn alla)
www.palikka.deLiki 45 vuoden pitkä kokemus takaa osaamisen ja turvallisuuden. Halutessasi saat PALIKKA- koulutusta ja neuvontaa myös työmaallasi.HYÖTYÄ SINULLE.
TODELLISEN EDELLÄKÄVIJÄN JO 40 VUODEN KOKEMUKSELLA
 ALKUPERÄINEN PALIKKA® TOIMII. 
AINA.

© 2017 .11 mailto:palikka@palikka.fihttp://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/483655/Lisaantymis+ja+kehityshairioita+aiheuttava+palonsuojaaine+kielletaan+koko+maailmassahttp://valtioneuvosto.fi/ajankohtaista/tiedotteet/tiedote/fi.jsp?oid=385105http://www.palitek.fimailto:palikka@palikka.fihttp://www.palikkatalo.fihttp://www.palikka.fihttp://www.palikka.eu/http://www.palikka.sehttp://www.passiivikivitalo.eu/http://www.passiivitalo.se/http://WWW.PALITEK.FIhttp://www.palikka.deshapeimage_3_link_0shapeimage_3_link_1shapeimage_3_link_2shapeimage_3_link_3shapeimage_3_link_4shapeimage_3_link_5shapeimage_3_link_6shapeimage_3_link_7shapeimage_3_link_8shapeimage_3_link_9shapeimage_3_link_10shapeimage_3_link_11shapeimage_3_link_12
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Yhteystiedot :     palikka@palikka.fi,   358- 41 - 44 77 181
 
 
  <-  KLIKKAA TAKAISIN                                                 KLIKKAA SEURAAVALLE SIVULLE ->